Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2013

Mefju5
1440 d5ec
Forever.

September 14 2013

Mefju5
3378 0060
Takiego mężczyzny potrzebujemy. Takiego chcemy.
Reposted fromindywidualistkaaa indywidualistkaaa vialewa lewa
Mefju5
3881 a001
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialewa lewa
Mefju5
9102 40bb
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams vialewa lewa

August 21 2013

Mefju5
Moim zdaniem związek polega na tym, że ma być Ci dobrze z tą osobą bez względu na sytuację. Bez względu na to czy jesteście na imprezie czy w domu w kapciach ona ma być dla Ciebie najważniejsza i ma Ci wystarczać za cały świat.
— moje super teorie
Reposted frommagnoliaaa magnoliaaa vialewa lewa
2776 e802
Reposted fromedenpath edenpath vialewa lewa

August 19 2013

Mefju5
2103 eca4
Reposted fromaddicted12 addicted12 viamefir mefir
Mefju5
0428 3ec7
Reposted bykokosanka kokosanka
Mefju5
0412 f57d
Reposted bykokosankasweaterWeatherrsperoviva-salvadore
Mefju5
0223 221c
Reposted byxmoshix xmoshix
Mefju5
0103 961d
Reposted byfeowe feowe

August 18 2013

Mefju5
0859 5c66
Reposted bysom3thingwild som3thingwild
Mefju5
0853 efba
Reposted byborosom3thingwild
Mefju5
4576 a8a2 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamefir mefir
Mefju5
London
Reposted frombethgadar bethgadar viamefir mefir
Mefju5
1661 9086
Reposted fromcreure creure vialewa lewa
Mefju5
0566 36ca
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq vialewa lewa
Mefju5
4643 cec7 500
Reposted fromfrances frances vialewa lewa

August 17 2013

Mefju5
6046 c040
Reposted fromretaliate retaliate viamefir mefir
Mefju5
5467 8358
Reposted byskokwbokjudasweraciapciak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl